Mycie i dezynfekcja w przemyśle spożywczym

Prawidłowość wykonania całego procesu mycia i dezynfekcji jest niezwykle istotna dla uzyskania odpowiedniej redukcji drobnoustrojów. Odpowiednio wykonane zabiegi powodują redukcję liczby drobnoustrojów o 8-10 cykli logarytmicznych.

Mycie i dezynfekcja powinny przebiegać w następujących etapach:

  • rozmontowanie urządzeń i usunięcie widocznych gołym okiem zanieczyszczeń za pomocą szczotek, skrobaków,
  • spłukanie zanieczyszczeń bieżącą wodą,
  • mycie właściwe z zastosowaniem odpowiednich detergentów,
  • spłukanie środków myjących,
  • dezynfekcja za pomocą odpowiednich preparatów chemicznych,
  • dokładne spłukanie wodą środka dezynfekcyjnego i osuszenie powierzchni (nie musi być stosowane, jeśli do dezynfekcji stosuje się biodegradowalne kwasy organiczne),
  • kontrola skuteczności procesu mycia i dezynfekcji,
  • podjęcie działań korygujących, jeśli stwierdzi się, że proces mycia, dezynfekcji i płukania nie był skuteczny

PIANOWA TECHNIKA MYCIA
Nieusunięte pozostałości produkcyjne w zakładach przemysłu spożywczego, będąc pożywką dla mikroorganizmów, mogą być źródłem zakażeń biologicznych. Mogą także być źródłem skażeń substancjami toksycznymi lub szkodliwymi, jakie powstają w wyniku procesów rozkładu tych pozostałości (utlenianie, hydroliza, piroliza). Z tych względów procesy usuwania zabrudzeń w zakładach przemysłu spożywczego mają na celu głównie utrzymanie należytego stanu higieny, zarówno urządzeń technologicznych, jak i pomieszczeń produkcyjnych. Cel ten jest realizowany poprzez łączne stosowanie procesów czyszczenia mechanicznego, mycia i dezynfekcji.

W zakładach przemysłu spożywczego bardzo dobrze sprawdza się mycie metodą pianową (mycie połączone z dezynfekcją lub dezynfekcja). Czynnikiem znacznie wpływającym na skuteczność mycia jest temperatura, w jakiej odbywa się proces mycia. Wyższa temperatura ułatwia odmywanie zabrudzeń.

Przeczytaj o efektach, zaletach i procesach mycia techniką pianową