Technika Mycia Pianą

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:
  • mycie (mycie połączone z dezynfekcją, dezynfekcja) ścian i sufitów pomieszczeń produkcyjnych, inwentarskich i magazynowych
  • mycie (mycie połączone z dezynfekcją, dezynfekcja) instalacji i urządzeń produkcyjnych komór wędzarniczych, frytkownic, transporterów taśmowych i łańcuchowych itp.
  • mycie elewacji budynków
  • mycie środków transportu (wagonów i parowozów, samochodów, cystern itp.)
  • odtłuszczanie powierzchni dużych konstrukcji metalowych przed malowaniem (zbiorników, rurociągów, konstrukcji ażurowych itp.)
ETAPY MYCIA METODĄ PIANOWĄ:

Etap I
Przepłukanie mytych powierzchni wodą zdatną do picia o ciśnieniu do 30 atm dla usunięcia grubych i łatwo usuwalnych zanieczyszczeń. W przypadku zanieczyszczeń z dużą zawartością tłuszczu stosować wodę o temperaturze topnienia tłuszczu (ok. 60 C). W przypadku płukania powierzchni pionowych i skośnych strumień wody prowadzić od góry do dołu

Etap II
Nałożenie równomiernej warstwy piany środka myjącego otrzymywanej z wytwornicy piany. Odległość dyszy lancy od oczyszczanej powierzchni powinna być nie mniejsza niż 0,5 m. W przypadku powierzchni pionowych i skośnych pianę nakładać od dołu do góry

Etap III
Pozostawienie piany na okres 10 - 20 min na mytych powierzchniach.

Etap IV
Spłukanie mytych powierzchni strumieniem wody zdatnej do picia o ciśnieniu 5 - 30 atm.


ZALETY MYCIA METODĄ PIANOWĄ:

Ekonomiczność: z 2 kg skoncentrowanego środka myjącego, 48 dm 3 wody i 450 dm 3 powietrza można wytworzyć 500 dm 3 piany. Taka ilość piany wystarcza na pokrycie ok. 100 m 2 powierzchni warstwą piany o grubości 0,5 cm.

Ekologiczność: Mały jednostkowy rozchód środków myjących oznacza małą zawartość środków powierzchniowo czynnych i wspomagających w powstających ściekach.

Skuteczność i efektywność: wynikająca z przedłużonego czasu kontaktu środka myjącego (myjąco-dezynfekcyjnego lub dezynfekcyjnego) z zabrudzeniami. Jest to łatwe do zauważenia zwłaszcza na powierzchniach pionowych i skośnych. Nie spieniona ciecz szybko spływa z takich powierzchni. Natomiast odpowiednio stabilna piana "przykleja się" do nich, uwalniając stopniowo nowe porcje roztworu myjącego. W ten sposób przy myciu pianowym powierzchnia pokryta jest przez dłuższy czas ciągłym, stale odnawianym filmem roztworu myjącego.

Dokładność: Dzięki łatwości wzrokowego rozróżnienia powierzchni poddanych działaniu piany lub wymagających spłukania, nie istnieje możliwość niestarannego i niedokładnego przeprowadzenia procesu mycia.

Brak niszczącego działania mechanicznego: Z uwagi na stosowane niskie ciśnienie (4 - 6 atm) strumień piany nie oddziałuje niekorzystnie mechanicznie na myte podłoże, jak ma to miejsce podczas mycia wysokociśnieniowego.

Mała uciążliwość: dla osób myjących związana z małą (w porównaniu do mycia wysokociśnieniowego) siłą odrzutu lancy i niewielką hałaśliwością pracy całego urządzenia.

Praktycznie pomijalne tworzenie się aerozolu, zarówno środka myjącego, jak i usuwanego zabrudzenia. Aerozole te, tworzące się szczególnie efektywnie podczas mycia wysokociśnieniowego, przemieszczają się w sposób niekontrolowany. Mogą oddziaływać niekorzystnie na pracowników i instalacje produkcyjne. Mogą też być przyczyną wtórnych skażeń i zakażeń. Przy pianowej metodzie mycia takie zagrożenia nie występuj